Aktivitetsbeskrivelse

Mere Om Det Sker

Her kan du få flere detaljer om vores upcoming aktiviteter 

ReFashion RePair Drop-In

Mød dit kreative fællesskab, hvor du kan komme og få inspiration, tips og vejledning til at reparere og forny dit tøj, så det igen får en plads i garderoben. Tøj kan repareres på mange måder f.eks. via håndbroderi, applikationer og print, alt sammen noget som kan være med til at give dit tøj et unikt og personligt udtryk. 


Alle er velkomne - både dig med nul erfaring men med lysten til at tage et bæredygtigt skridt - og dig, sy-entusiasten med masser af erfaring, som du gerne vil dele ud af. Eller måske du bare savner nogen at være sammen med, når du er i gang med dine sy projekter. Vi hjælper hinanden, deler inspiration og viden, mens vi giver nyt liv - forhindrer tøjspild og så hygger vi også rigtig meget. Følg med på vores instagram og facebook.


Klimahandledag - fashion på din menu

Er du klar til at handle for klimaet? Vi inviterer dig til at være vært for din egen ReFashion klimamiddag derhjemme! Lad os sammen sætte fokus på bæredygtighed og klimaforandringer over et måltid, hvor alle bidrager med noget til bordet og 2-5 stykker tøj til fælles bytte, prøvning og lån.

Det er nemt at deltage! Skriv blot en mail til refashionvejle@gmail.commed emnet "Jeg vil gerne holde en klimamiddag den 25/4" - tilmelding senest d. 18/4. Så skriver vi tilbage til dig med tips og vejledning. Du kan desuden deltage i konkurrencen om at vinde en middag for 2 på Restaurant Nögen i Vejle!

Lad os sammen skabe en klimavenlig fremtid og gøre en forskel ved at handle for klimaet! Del denne begivenhed med dine venner og familie, og lad os sammen gøre National Klimahandledag til en stor succes

ReFashion_Vejle General forsamling 2023

Vi havde en fantastisk god general forsamling den 12/12 i Spinderihallerne, Vejle med fællesspisning.  


Se referatet nedenfor

Referat af generalforsamling ReFashion Vejle d. 12.12.2023

 

Antal deltagere: 13

Referent: Christina Brehmer Sletten

Dirigent: Rikke Baunbæk

 

 1. Bestyrelsens beretning

2023 var året, hvor vi fik ReFashion på kortet. I starten af året med Vejle ReFashion Week – en uge med workshops, talks, udstilling og show (d. 4.-11. februar) i alt 18 events. Senere – i april startede vi ReFashion Repair 2 tirsdage om måneden i Spinderihallerne.

Vi var på Upcomers forårsmarked med en stor stand – lavede Tøjbytte weekender i Økolariet, den sidste weekend hver måned og et par af dem med ekstra skrald på i form af workshops, størrelse og bemanding.

Vi deltog i Vejles folkemøde i juni med Repair workshop, og vi fik åbnet flere bytteskabe bl.a. i Vandel, på Rosborg Gymnasium, Ungehuset Værket, Børkop Bibliotek & SOSU-skolen i Vejle.

P.t er vi i dialog omkring et tøjskab i Skibet, i Østerbo og evt. Give og Jerlev.

Det er forskelligt, hvor mange brugere skabene har og det er umiddelbart svært at måle på, men især de skabe, som har kørt i længst tid: Spinderihallerne, Fabrikanterne, Jelling og Vandel virker ret populære, og der er gennemsnitligt ca. 3 besøgende pr. åbningsdag.

Vi har en ambassadør i hvert skab, men lægger op til at alle skabets brugere er ambassadører, da det er vigtigt, at man holder skabene ryddelige, så de blot kører af sig selv.

Til tøjbytte events i Økolariet har der været ca. 30-40 deltagere pr. dag.


Planer for 2024

ReFashion Repair om tirsdagen er blevet ændret/koordineret med Spinderihallerne og Repair Café Vejle, så det fra januar 2024 bliver hver anden tirsdag i ulige uger med opstart i uge 3.
Samarbejdet med Økolariet kører rigtig godt, og vi forventer at det fortsætter.
Vi havde planer om en ny Vejle ReFashion Week i uge 5, men desværre har der været lang svartid på bestyrelsens ansøgning om midler fra Borgernes Klimapulje, hvorfor der nu er så kort tid til februar, at der ikke kan stables en “ReFashion Week” på benene, så det skal gentænkes. Vi fik endeligt svar d. 11.12.23, og fik bevilget 168.000 kr., som er tiltænkt ReFashion events og udvikling af en kampagne, der skaber mere opmærksomhed omkring vores budskab og foreningens events i 2024.

Grønt Forum (Vejle Kommunes grønne support) yder god støtte til foreningen med sparring og rådgivning.

 1. Godkendelse af årsrapporten
  Årsrapport er godkendt.

 2. Godkendelse af revideret regnskab
  Regnskab er godkendt. Der er genereret en kassebeholdning på 30.781,89 kr baseret på medlemskontingent, billetindtægter og afholdelse af foredrag.

 

 1. Fastsættelse af kontingent
  P.t. koster det 2 x 25 kr. pr. halve år i kontingent. Forud for generalforsamlingen har bestyrelsen foreslået at ændre kontingentet til et årligt beløb på 100 kr. Der er på mødet enighed om denne ændring. Studerende er fortsat gratis.
   
 2. Forslag til aktiviteter:

 

 • Gitte Rasmussen vi tage fat i tegnefællesskabet samt Syslerierne (Silje og Ann) og høre dem, om vi fremover evt. kan sidde sammen i Spin.ink området foran FAB-lab. Hun vil høre dem, om de på sigt kunne være interesseret i at skabe et krea-fællesskab med os.

 

 • Økolariet: De frivillige opfordres til på skift at kigge forbi Økolariet, så vi sammen kan holde det ryddeligt. Evt. lave en plan med hvem, der kigger forbi hvornår, så opgaven ikke kun hænger på 1-2 personer.

 

 • Kontingent: p.t. er det egentlig bare et støttebeløb, da vi ikke kan tilbyde medlemmerne noget for beløbet. Vi snakker om, at man skal kunne tilbyde mere, så det bliver attraktivt at støtte foreningen. Fx. adgang før alle andre til billetter til workshops, egne events, bytte-aften kun for medlememr og evt. rabat til andre events i Spinderihallerne. Vi taler også om, at medlemmerne vil få disse eksklusive informationer igennem et nyhedsbrev eller en infovæg i Spinderihallerne. Der foreslås en Facebook-gruppe kun for medlemmer.
  Der foreslås ligeledes en mulepose med logo til alle eksisterende medlemmer samt nye fremover. Gerne i en lækker farve, som vækker opsigt og er attraktiv. Bestyrelsen er i gang med dette projekt i kulissen.

 • Forslag om event med Jonna fra “AF JOST”, hvor man kan lære at lave sin egen blomsterkrans. Er populær på Instagram og havde workshop på Varde Bibliotek, hvor der var mange deltagere - også lang vejs fra.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Rikke Baunbæk, Anette Priess Gade og Maibrit Thomsen fortsætter i bestyrelsen.
  Nicolina Binzer valgte i foråret at træde ud af bestyrelsen grundet andre prioriteter, så på dette møde er Anne Sofie Kjær Hein valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
  Vi vil gerne have endnu et bestyrelsesmedlem, så vi har 5 i bestyrelsen, og bestyrelsen får derfor enstemmigt tilladelse til at rekruttere endnu et medlem til bestyrelsen, uden at der skal være valg.

 2. Valg af suppleanter
  Christina Brehmer Sletten er valgt.

 3. Valg af revisor
  Gitte Rasmussen er valgt.

 4. Evt.
 • Se punkt 3 for forslag til aktiviteter
 • Der mangler bøjler til bukser i tøjbytteskabene
 • pop-up prøverum til events, noget som nemt kan sættes op/tages ned
 • Der foreslås nye stativer + evt. nye skilte til bytteskabene, med mere visuel kommunikation i forhold til do’s & don’t’s, så det er nemmere at holde skabene ryddelige og tiltalende
 • Workshop i SoMe for de frivillige og mulighed for flere SoMe content leverandører/brugere på vores IG/FB
 • Skilt med QR-kode, så folk frivilligt kan bidrage med beløb til foreningenBLIV FRIVILLIG 

Let's work together for a better  future

Vi vil altid gerne være flere frivillige